Regelingen

Met de hieronder vermelde regelingen sluit de Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten aan op de regels van Cultural Governance. De regelingen zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 oktober 2011.

Klokkenluidersregeling

Medewerkers kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie rapporteren over vermeende onregelmatigheden. Hiervoor is de Klokkenluiderregeling opgesteld.
 
-  Klokkenluidersregeling


Integriteitsregeling

De Integriteitsregeling bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid dat binnen de Bibliotheek Rijssen-Holten wordt gevoerd. Alle handelingen die binnen de Bibliotheek worden verricht en alle regelgeving die binnen de Bibliotheek geldt, dienen in overeenstemming te zijn met deze grondslagen.

Integriteit Rijssen-Holten


Klachtenregeling

Leden kunnen klachten op verschillende manieren aan ons melden. Met een brief, via e-mail, telefonisch of door middel van het contactformulier op de website. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld

-  Klachtenregeling

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is conform de CAO Openbare Bibliotheken.

Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag

Om de veiligheid van kwetsbare groepen te waarborgen heeft de Bibliotheek Rijssen-Holten een preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag opgesteld.

- Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag