Regelingen

Met de hieronder vermelde regelingen sluit de Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten aan op de regels van Cultural Governance.

Klokkenluidersregeling

Medewerkers kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie rapporteren over vermeende onregelmatigheden. Hiervoor is de Klokkenluiderregeling opgesteld.
 
-  Klokkenluidersregeling


Integriteitsregeling

De Integriteitsregeling bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid dat binnen de Bibliotheek Rijssen-Holten wordt gevoerd. Alle handelingen die binnen de Bibliotheek worden verricht en alle regelgeving die binnen de Bibliotheek geldt, dienen in overeenstemming te zijn met deze grondslagen.

Integriteit Rijssen-Holten


Klachtenregeling

Leden kunnen klachten op verschillende manieren aan ons melden. Met een brief, via e-mail, telefonisch of door middel van het contactformulier op de website. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld

-  Klachtenregeling

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is conform de CAO Openbare Bibliotheken.

Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag

Om de veiligheid van kwetsbare groepen te waarborgen heeft de Bibliotheek Rijssen-Holten een preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag opgesteld.

- Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag